Ngjarje për prezantimin e Projektit për përforcimin e turizmit bashkëkohor – STEP