Започна снимањето на 10 кратки видеа наменети за туристичка промоција на регионите Полог и Елбасан

На 16 декември започна снимањето на 10 кратки видеа наменети за туристичка промоција на регионите Полог и Елбасан. Првата клапа падна во регионот Елбасан, Република Албанија. Снимањето ќе се одвива во поголемиот дел на локации кои географски припаѓаат на двата таргетирани региони Полошки во Северна Македонија и регионот Елбасан во Албанија. Видеата се дел од проектот СТЕП а Тројка Студио Скопје е филмската продукција која ќе ги изработи.

Гостување на Алсат ТВ

На 20 јуни како дел од утринската емисија на Алсат ТВ, гостуваше Флорен Бајрами – проект координаторот на СТЕП проектот. За време на интервјуто г.Бајрами во својот настап ја информираше јавноста околу одржувањето на  пограничниот настан со наслов „Градење на заедничка иднина – Creating a common future“ во организација на 9 проекти имплементирани од страна на 30 граѓански организации, корисници на грантови од Програмата за прекуграничен развој помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија финансирана од страна на Европската Унија.

Членовите на мрежата СТЕП од регионите Полог и Елбасан ја организираа првата заедничка работилница за креирање заеднички туристички пакети

https://vesnik-ilinden.com/proektot-megu-makedonija-i-albanija-step-ke-organizira-prvata-rabotilnitsa-vo-popova-shapka/

https://rdcpolog.mk/2019/03/13/the-members-of-the-step-network-from-the-regions-polog-and-elbasan-organized-the-first-joint-workshop-for-creating-joint-tourist-packages/?lang=mk

https://centar.mk/blog/2019/03/06/proekt-za-zajaknuvane-na-inovativen-turizam/

https://meta.mk/onlajn-platforma-itop-za-lesen-pristap-do-turistichki-paketi-vo-mrezhata-na-

www.webohrid.com/odrzana-rabotilnica-step-proekt-za-zajaknuvanje-na-inovativen-turizam/

 

 

Министерството за економија објавува „ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ ПО ИНТЕРЕС НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019-та година “. Краен рок за поднесување на предлозите e 15-ти Март 2019 година

Министерството за економија објавува „ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ ПО ИНТЕРЕС НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019-та година “. Краен рок за поднесување на предлозите e 15-ти Март 2019 година

Предмет на поддршка: Доделување средства за покривање на дел од трошоците за организација на манифестации од интерес за развој на туризмот.

Корисници на поддршка се организатори на манифестации од следните категории: а) единици на локална самоуправа и Центри за развој на планските региони б) туристички организации, туристички комори и кластери в) културни и спортски здруженија и други асоцијации и здруженија г) граѓански организации и фондации д) јавни установи. Д) правни лица , чија дејност е поврзана со предметниот јавен повик Подносителот на барањето може да се пријави само со еден проект

За подетални информации, следете го линкот:

http://www.economy.gov.mk/doc/2525

Во Елбасан почна подготовката за заеднички туристички производи на членките на СТЕП

http://meta.mk/vo-elbasan-pochna-podgotovkata-za-zaednichki-turistichki-proizvodi-na-chlenkite-na-step/

https://vesnik-ilinden.com/vo-elbasan-pochna-podgotovkata-za-zaednichki-turistichki-proizvodi-pomegu-makedonija-i-albanija/

https://vesnik-ilinden.com/vo-elbasan-pochna-podgotovkata-za-zaednichki-turistichki-proizvodi-pomegu-makedonija-i-albanija/