Дали вашата дестинација е одржлив туристички пионер?Тогаш имате можност за учество на конкурсот за Европски дестинации на извонредност.

#EDEN ги препознава и наградува достигнувањата во „зелените„ трансформативни практики во помалите туристички дестинации.

Рокот за поднесување апликации е 16 јуни. Повеќе информации на следниов линк.

Логото е преземено од официјалната страна на Европската Комисија