Çka është STEP-i?

Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) është kontratë e grantit të IPA 2, Bashkëpunimi Ndërkufitar: Republika Veriore e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, alokimet 2014- 2015. Partnerët e projektit janë Metamorfozis- Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për Zhvillim Rajonal Pollog dhe Këshilli I Qarkut Elbasan.

Bukuritë e fshehura të rajonit të Elbasanit

Elbasani është një rajon me shumë pika referimi, me një trashëgimi e madhe kulturore dhe historike. Bukuria më e madhe në rajon është natyrisht qyteti i Belshit i cili ka 84 liqene natyrore. Qëndroni në shtëpi, shikoni videon promovuese për rajonin e Elbasanit, të...

Pollogu – shtëpi për aventurierë

#QëndroNëShtëpi # UdhëtoPrejShtëpisë Në këto periudha të vështira kur të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm për situatën dhe të qëndrojmë në shtëpitë tona, ne duam t'ju ndihmojmë që të jeni sa më afër natyrës. Shikoni videon me titull '' Pollogu - Shtëpi për...

Filloi procesi i çertifikimit të anëtarëve të rrjetit STEP

Një pjesë e ekipit të projektit STEP ka filluar të vizitojë anëtarët e rrjetit sot, për të kontrolluar kriteret që janë caktuar për marrjen e Çertifikatës së konformitetit dhe Çertifikatës së ekselencës. Vizita filloi në Elbasan dhe vazhdoi në Belsh, Republika e...

Takimi i mbajtur i ekipit të STEP në Strugë

Më 21 shkurt, në hapsirat e Hotel Drin në Strugë u mbajt një mbledhje pune, ku morën pjesë punonjësit e ekipit të projektit STEP. Në takim u diskutuan aktivitetet që do të zbatohen në Mars si: Dhënia e certifikatave të pranueshmërisë, si dhe çertifikatat e suksesit...