Çka është STEP-i?

Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) është kontratë e grantit të IPA 2, Bashkëpunimi Ndërkufitar: Republika Veriore e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, alokimet 2014- 2015. Partnerët e projektit janë Metamorfozis- Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për Zhvillim Rajonal Pollog dhe Këshilli I Qarkut Elbasan.

Takim pune e një pjese të ekipit të STEP në Elbasan

Më 24 dhjetor në hapësirat e Qarkut të Elbasanit u mbajt takim pune e një pjese të ekipit të STEP. Në mbledhje u analizuan rezultatet e deritanishme si dhe aktivitetet e ardhshme siç janë miratimi i planit për vizitë të anëtarëve dhe vlerësim të kriteriumeve në bazë...