Ngjarje sportive dhe kulturore, takime pune dhe memorandume të nënshkruara të bashkëpunimit si pjesë e ngjarjes tre-ditore të organizuar nga grantistët e projektit STEP

Ngjarje sportive dhe kulturore, takime pune dhe memorandume të nënshkruara të bashkëpunimit si pjesë e ngjarjes tre-ditore të organizuar nga grantistët e projektit STEP

Ditë gare në Belsh dhe Seferan, hapje muzeu në Gjinar Sot në kuadër të aktiviteteve të subgranteve, tre ë nga Shqipëria, në mënyrë të integruar realizuan aktivitetin e garave të rinjëve, edhe atë , në Belsh gara me biçikleta , ndërsa në Liqenin e Seferanit gara me...

Shtrohen pyetje të shpeshta për grantet e vogla të veprimit

Shtrohen pyetje të shpeshta për grantet e vogla të veprimit

Pyetje (sqarim për aplikantët nga Republika e Shqipërisë): Çfar lloj dokumenti perfaqëson  me detaje ky lloj dokumenti "Kopje të Gjendjes aktuale nga Regjistri Qendror, jo më të vjetër se 6 muaj", sepse unë jam Startup i ri vetem 6 muaj i regjistruar ? -Dokumenti...