Takim pune e një pjese të ekipit të STEP në Elbasan

Takim pune e një pjese të ekipit të STEP në Elbasan

Më 24 dhjetor në hapësirat e Qarkut të Elbasanit u mbajt takim pune e një pjese të ekipit të STEP. Në mbledhje u analizuan rezultatet e deritanishme si dhe aktivitetet e ardhshme siç janë miratimi i planit për vizitë të anëtarëve dhe vlerësim të kriteriumeve në bazë...