Lajme

Shtrohen pyetje të shpeshta për grantet e vogla të veprimit

Pyetje (sqarim për aplikantët nga Republika e Shqipërisë): Çfar lloj dokumenti perfaqëson  me detaje ky lloj dokumenti "Kopje të Gjendjes aktuale nga Regjistri Qendror, jo më të vjetër se 6 muaj", sepse unë jam Startup i ri vetem 6 muaj i regjistruar ? -Dokumenti...

Thirrje për dhënien e granteve të vogla të veprimit

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Qendra për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan Në kuadër të projektit “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor STEP" shpallin Thirrje për dhënien e granteve të vogla të...