Rrjetëzim dhe ndërkombëtarizim

Pako të turizmit ndërkufitar, Bashkëpunimi ndërkombëtar, Platforma për turizëm ndër-rajonal – iTOP, Ndërtimi i brandit, Bëhu mikro-sipërmarrës në aktivitetet e turizmit

Në Tetovë u mbajt fokus grupi për brendimin në rrjetin STEP

Në Tetovë u mbajt fokus grupi për brendimin në rrjetin STEP

Më 23 Prill në Tetovë u mbajt mbledhja e parë e fokus grupit për brendimin në rrjetin STEP. Në bazë të kornizave, pjesëmarrësit propozuan sllogane dhe emërtime të ndryshme në lidhje me paketat e mundshme turistike që do të krijohen brenda kornizave të projektit STEP....

Vazhdojnë takimet e anëtarëve të rrjetit STEP

Vazhdojnë takimet e anëtarëve të rrjetit STEP

Në dy takimet e rradhës në Elbasan dhe Tetovë, për krijimin e kornizave të paketeve të mundshme turistike të rajoneve përkatëse, u përgaditën disa paketa të mundshme turistike. Së paku shtatë paketa të mundshme mund t'u ofrohen anëtarëve për të krijuar paketat e...