Rrjetëzim dhe ndërkombëtarizim

Pako të turizmit ndërkufitar, Bashkëpunimi ndërkombëtar, Platforma për turizëm ndër-rajonal – iTOP, Ndërtimi i brandit, Bëhu mikro-sipërmarrës në aktivitetet e turizmit

Në Elbasan u mbajt takimi i parë përgatitor

Në Elbasan u mbajt takimi i parë përgatitor

Javën e kaluar (me 13 dhe 14 dhjetor), në qytetin e Elbasanit u mbajt takimi i parë përgaditor për përgaditjen e kornizës për produktet e përbashkëta turistike, të subjekteve anëtare të rrjetit STEP, me pjesëmarrës nga Shqiperia, që përfaqësojnë: bizneset, akademinë,...

Takimi i dytë konstituiv i rrjetit STEP në rajonin e Pollogut

Takimi i dytë konstituiv i rrjetit STEP në rajonin e Pollogut

Sot, me 20 qershor në hapësirat e restorant Dinamikës, u mbajt takimi i katërt konstituiv për themelimin e rrjetit STEP, që ka për qëllim zgjerimin dhe rritjen e qasjes strategjike dhe të koordinuar në tregjet specifike të reja dhe strategjike të eksportit të turizmit...

Takimi i parë i STEP në Tetovë

http://portalb.mk/525770-maqedoni-eshte-formuar-rrjeti-per-turizem-inovativ/ http://meta.mk/se-formira-mrezha-za-inovativen-turizam/ http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prv-konstituiven-sostanok-na-mrezhata-step-vo-regionot-polog-i-elbasan-14-i-15-maj/

Takimi i dytë konstituiv i rrjetit STEP në regjionin e Elbasanit

Takimi i dytë konstituiv i rrjetit STEP në regjionin e Elbasanit

Në kuadër të projektit STEP Projekti për avansimin e turizmit bashkëkohor, me datë 25 maj, në hapësirat e hotel Real Skampi Elbasan, u organizua takimi I dytë konstituiv i rrjetit STEP, që ka për qëllim zgjerimin dhe rritjen e qasjes strategjike dhe të koordinuar në...