Grantim

Ngjarje sportive dhe kulturore, takime pune dhe memorandume të nënshkruara të bashkëpunimit si pjesë e ngjarjes tre-ditore të organizuar nga grantistët e projektit STEP

Ngjarje sportive dhe kulturore, takime pune dhe memorandume të nënshkruara të bashkëpunimit si pjesë e ngjarjes tre-ditore të organizuar nga grantistët e projektit STEP

Ditë gare në Belsh dhe Seferan, hapje muzeu në Gjinar Sot në kuadër të aktiviteteve të subgranteve, tre ë nga Shqipëria, në mënyrë të integruar realizuan aktivitetin e garave të rinjëve, edhe atë , në Belsh gara me biçikleta , ndërsa në Liqenin e Seferanit gara me...