Në kuadër të projektit STEP “Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor”, Fondacioni Metamorfozis shpalli thirrje për ndarjen e granteve të vogla aksionale. Informacione të detajuara për thirrjen do të keni këtu.

Nga sot fondacioni Metamorfozis i njofton të gjithë se mund të aplikojnë edhe në gjuhën shqipe dhe t’i dorëzojnë të gjitha dokumentet në gjuhën shqipe të cilat mund t’i gjejnë në këtë link.