Ndërtim i strategjisë

Eveniment fillestar, Ngritja Operacionale e Rrjetit, Politikat e Përmirësuara për një kornizë të volitshme për turizmin

Sinergji me projekte dhe nisma të tjera – Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) dhe Përtej kufijve – Prezentimi i turizmit të zgjuar dhe shpërndarjes së ekonomisë

Sinergji me projekte dhe nisma të tjera – Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) dhe Përtej kufijve – Prezentimi i turizmit të zgjuar dhe shpërndarjes së ekonomisë

"BE për ty", është motoja e të gjitha projekteve të financuara nga BE në Maqedoni, por "ne të gjithë së bashku, për ne", është një moto që na shtyn përpara dhe është nxitës i takimeve të tilla si takimi i rregullt midis përfaqësuesve të Metamorfozis dhe IEGE (Projekt...