Tani më ekziston edhe mundësia për online anëtarësi në rrjetin STEP. Në faqen zyrtare të STEP mund të anëtarësoheni edhe online duke futur të dhënat për veprimtarinë e juaj dhe informatat për kontakt. Pasi që të aplikoni online, do të kontaktoheni nga personat zyrtar të projektit, për detajet e mëtejshme.

Aplikimi online është edhe një mjet që tregon se përdorimi i teknologjisë troket fuqishëm në promovimin e turizmit në regjionin e Pollogut dhe Elbasanit.

Linku deri tek aplikacioni online http://step.mk/sq/kerkese-per-anetaresim/