Сега постои и можност за онлајн членство во STEP мрежата. Исто така, можете да се зачлените на официјалната страница на STEP, со внесување информации за вашата активност и информации за контакт. Откако ќе се пријавите онлајн, ќе бидете контактирани од официјалните лица на проектот за понатамошни детали.

Онлајн апликацијата е исто така алатка која покажува дека користењето на технологијата тропа силно во промоцијата натуризмот во регионите Полог и Елбасан.

Линк до онлајн апликацијата http://step.mk/mk/барање-за-членство/