Pasi që aplikantët potencial nga Republika e Maqedonisë kanë mundësi të plotësojnë kërkesën në gjuhën shqipe, Formulari i Buxhetit i përkthyer 2019 në gjuhën shqipe, në shtojcë e gjeni formularin e perkthyer për buxhet 2019, për aplikuesin-lider nga Republika e Maqedonisë Veriore – – Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Maqedonia Veriore

Gjithashtu, në shtojcë e gjeni  edhe Formularin e korrigjuar tëi Buxhetit 2019 për aplikantët nga Republika e Shqipërisë, me formulat e korrigjuara – Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Shqiperi

xlsx

Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Maqedonia Veriore

Size: 84.46 KB
Hits: 186
Date added: 23-08-2019
xlsx

Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Shqiperi

Size: 85.30 KB
Hits: 186
Date added: 23-08-2019