Бидејќи потенцијалните апликанти од Република Македонија  ќе можат да ја пополнат апликацијата и на албански јазик, во прилог е преведениот формулар за Буџет 2019 на албански јазик, за апликантот лидер од Република Северна Македонија. Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Maqedonia Veriore

Исто така, во прилог е и корегираниот формулар за буџет 2019 за апликантите од Република Албанија , со корегираните формули. Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Shqiperi

xlsx

Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Maqedonia Veriore

Size: 84.46 KB
Hits: 211
Date added: 23-08-2019
xlsx

Shtojca 2_STEP_Formular_per_buxhet_2019 Shqiperi

Size: 85.30 KB
Hits: 212
Date added: 23-08-2019