Pyetje: Sa i përket ofertës për të bërë 10 video brenda dy minutave, na intereson vlera që keni caktuar si maksimum prej 683,000 MKD (ose afërsisht 11,000 EUR), a është për secilën video veç e veç ose për të 10 videot?
Përgjigje: Vlera prej 683,000 denarë është shuma e parashikuar për të gjitha 10 videot së bashku. Pavarësisht asaj se a do të përdoren pamjet e videos ose fotot në video, ne i lëmë produksionit dhe qasjes së tij krijuese.

Pyetje: A do të organizohen 5 paketat e listuara të udhëtimit nga ju dhe nëse po ,do të kërkojmë datat e përafërta, për përcaktimin e saktë të datës së dorëzimit?
Përgjigje: Nuk do të ketë vizita të organizuara në terren, ajo që mund të ofrojmë është logjistikë e kontaktuar me vendasit nga vendet e përcaktuara për regjistrim.

Pyetje: Kërkon referenca nga një ofertues (person juridik) i mundshëm në bazë të kontratave dhe shumave arkivore, jo nga një skenarist, regjisor, DoP (drejtor fotografie), dhe këta janë tre faktorët më me ndikim për një videoklip cilësor?
Përgjigje: Bazuar në portfolion tuaj, materialit të regjistruar paraprakisht do të vlerësojmë nëse niveli i prodhimit është i përshtatshëm, dhe nëse zgjedhim më tej, ju lëmë zgjedhjen e skenaristit, kameramanit dhe ekipit tjetër krijues.

Pyetje: A është planifikuar një skaut i mëparshëm i lokacioneve (për mundësinë e bërjes së një bordi tregimi)?
Përgjigje: Asnjë një skaut i mëparshëm i lokacioneve nuk është planifikuar.

Pyetje: Secila paketë përmban të paktën njëzet pozicione të inxhiyimeve, e cila është realisht brenda dy minutave (nëse zbritet nga hyrja intro dhe disclaimer përfundimtar)
jep 4-5 sekonda materiale video për pozicion. A janë ato pozicione të propozuara apo të detyrueshme?
Përgjigje: Të gjitha pozicionet duhet të mbulohen, pavarësisht sekondave.

Pyetje: Si mendoni se xhirimet e paketës së pestë (ngjitja në Majen e Titos, Kalkan, në dhjetor kur është e mbuluar me dëborë dhe e paarritshme …
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme të jetë Maja e Titos … mund të jenë fotografitë e vendndodhjes të bëra më herët, fotot nga shatter stock ose baza të tjera fotografish të tilla.

Nënpyetje nga pyetja e mësipërme: … dhe nëse ai segment “mbulohet” me pjesën “përfshirë videot ekzistuese dhe / ose materialin grafik nga burime të tjera”
Përgjigje: Po.

Pyetje: Ju lutemi sqaroni pjesën “Sipas buxhetit tonë, 15 ditë lejohen të krijojnë 10 video të ndryshme promo (poosi).”
Përgjigje: Në 15 ditët e para do të duhet të rishikojmë synopsis / skriptet dhe të japim miratimin për regjistrimin e skripteteve përfundimtare.

Pyetje: Meqenëse koha e dorëzimit është maksimum 60 ditë dhe e njejta vlerësohet, a është një periudhë montimi apo …?
Përgjigje: 60 ditë pas nënshkrimit të kontratës do të duhet të kemi një version përfundimtar të videos