Lajme

Promovimi i itop.mk në TV 21

Promovimi i itop.mk në TV 21

Çka është STEP-i? Cilat janë tiparet e Programit të bashkëpunimit ndërkufitar - Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Shqipërisë - CBC IPA II? Cilat aktivitete u implementuan si pjesë e projektit? Cili është qëllimi i platformës itop.mk? Përgjigje në këto...

Njoftim deri tek anëtarët e rrjetit STEP

Njoftim deri tek anëtarët e rrjetit STEP

Të nderuar anëtarë të STEP, оbjekte të akomodimit, hotele, vila, bujtina, apartamente dhe objekte të ngjashme, që janë pjesë e biznesit të turizmit, nëse dëshironi që edhe tek ju të përdoren vauçer të akorduar në vlerë prej 6000 denarë, duhet të regjistroheni në...

Dhurim i vauçerit prej 6000 denarë për mbështetjen e turizmit

Dhurim i vauçerit prej 6000 denarë për mbështetjen e turizmit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar një sërë masash për të ringjallur ekonominë. Me masën për mbështetjen e qytetarëve dhe mbështetjen e turizmit vendas, ajo akordon vauçer në vlerë prej 6,000 denarë për pushime në vend. Në lidhjen më poshtë mund...