Të nderuar anëtarë të STEP, оbjekte të akomodimit, hotele, vila, bujtina, apartamente dhe objekte të ngjashme, që janë pjesë e biznesit të turizmit, nëse dëshironi që edhe tek ju të përdoren vauçer të akorduar në vlerë prej 6000 denarë, duhet të regjistroheni në platformën domasiedoma.gov.mk deri më 30 qershor në lidhjen vijuese https://domasiedoma.gov.mk/register-form/

Photo source: domasiedoma.gov.mk