Ekipi i projektit STEP mbajti një prezantim on-line për platformën itop.mk (itop.al) përpara turistëve nga Shqipëria dhe Gjermania. Pjesëmarrësit u njohën me veçoritë dhe mënyrën e përdorimit të platformës, si dhe mundësitë dhe përfitimet e përdorimit të saj.

Platforma ngjalli interes të madh midis pjesëmarrësve. Megjithë 40 minutat e planifikuara për prezantim, si dhe pyetjet dhe përgjigjet e mundshme, takimi on-line zgjati 2 orë dhe gjatë asaj kohe u zhvillua një diskutim konstruktiv që çon në bashkëpunim të mundshëm në të ardhmen e afërt. Pjesëmarrësit mirëpritën nismën tonë, dhe besojnë se në të ardhmen do të përfitojnë punëtorët e turizmit si një mjet për të promovuar kapacitetin e tij. Gjithashtu, ekipi i projektit STEP pati mundësinë të dëgjojë nga profesionistë të turizmit nga jashtë, pika të mundshme të përmirësimit të platformës.