Çka është STEP-i? Cilat janë tiparet e Programit të bashkëpunimit ndërkufitar – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Shqipërisë – CBC IPA II? Cilat aktivitete u implementuan si pjesë e projektit? Cili është qëllimi i platformës itop.mk? Përgjigje në këto pyetje dhe e shumë pyetjeve të tjera në lidhje me projektin STEP jep Florent Bajrami – koordinator i projektit i STEP, i cili ishte mysafir në emisionin e pasdites në TV 21.