Më 25 qershor, një prezantim on-line i platformës itop.mk u mbajt para disa anëtarëve të Odës Ekonomike të Turizmit të Republikës së Maqedonisë Veriore. Prezantimi u ndoq nga operatorët turistikë që janë udhëheqës në tregun e turizmit në Maqedoninë Veriore. Pjesëmarrësit u njohën me veçoritë dhe mënyrën e përdorimit të platformës, si dhe mundësitë dhe përfitimet e përdorimit të saj. Platforma ngjalli interes të madh midis pjesëmarrësve.