Prezantimi përfundimtar i projektit STEP u mbajt më 30 shtator, në të cilin u prezantuan rezultatet e projektit, pasuar nga një diskutim panel mbi temën “Rekomandimet e projektit STEP për të tejkaluar sfidat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërkufitar të turizmit midis Pollogut dhe Elbasanit”. Ngjarja u mbajt online në internet dhe morën pjesë 88 pjesëmarrës. Përveç anëtarëve të rrjetit STEP nga të dy rajonet, morën pjesë gjithashtu zyrtarë nga bashkitë, Agjencia për mbështetjen e turizmit nga RMV, përfaqësues të dhomave turistike të dy vendeve dhe institucioneve të tjera shtetërore në lidhje me turizmin dhe punën e punëtorëve të turizmit.

Në fillim të konferencës, fjalim përshëndetës mbajtën Bardhyl Jashari – Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Metamorphosis, Freak Janmat, Këshilltar, Shef i Sektorit për Çështjet Ekonomike, Ndërtimi i Institucioneve, Bashkëpunimi Ndërkufitar, Bashkimi Evropian, Delegacioni i Bashkimit Evropian, Fatmir Saiti – Drejtor i qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogutit, Bukorosh Stafa – Kryetar i Këshillit të Qarkut Elbasan si dhe Hasan Drazhi – Anëtar i Bordit Këshilldhënës të STEP.

Menjëherë pas fjalimeve përshëndetëse, Florent Bajrami – Koordinator i Projektit i STEP prezantoi rezultatet e arritura të projektit.

Pas përfundimit të pjesës zyrtare, pasoi një diskutim panel në lidhje me rekomandimet e projektit STEP dhe një rishikim i veçantë i temës u dha nga folësit Biljana Pejoska Risteska – Drejtor Ekzekutiv i Dhomës Ekonomike të Turizmit të Maqedonisë së Veriut, Darko Buldioski – konsulent për komunikimet dixhitale. Themelues dhe drejtor i NewMediaMK, Fatmir Saiti – Drejtor i Qendrës për Zhvillim të rajonit planor të Pollogut, Matilda Naco – Andoni – Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës Turistike të Shqipërisë dhe Albert Kaleci – Administrator i njësisë lokale Steblevë. PNë fund u vazhdua me pyetjet dhe përgjigjet nga panelistët.

 

Projekti STEP zgjati 2 vjet dhe 9 muaj dhe është një marrëveshje për grante IPA 2, Bashkëpunimi ndërkufitar: Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Shqipërisë, alokimet 2014-2015. Partnerë të projektit janë Metamorphosis – Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për Zhvillimi e rajonit planor të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut të Elbasanit.

Prezantimi përfundimtar i rezultateve të projektit STEP u zhvillua më 30 shtator, pjesë nga ngjarja mund të shikohet në lidhjen më poshtë

https://www.facebook.com/SSTEPMP/videos/336164567693225