Lajme

Në Tetovë u mbajt fokus grupi për brendimin në rrjetin STEP

Më 23 Prill në Tetovë u mbajt mbledhja e parë e fokus grupit për brendimin në rrjetin STEP. Në bazë të kornizave, pjesëmarrësit propozuan sllogane dhe emërtime të ndryshme në lidhje me paketat e mundshme turistike që do të krijohen brenda kornizave të projektit STEP....