Lajme

Takim me përfaqësues nga IEGE, SEG-Holding dhe LDA

Në kuadër të  "Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor - STEP", financuar nga programi IPA CBC-MK-AL 2014-2020, Takimi me Suzana Kasovska nga IEGE, Lidija Fajiga nga SEG Holding dhe znj. Jasminka Popovska nga LDA u mbajt më 25.02.2019 në Shkup. Në takim,...

Vazhdojnë takimet e anëtarëve të rrjetit STEP

Në dy takimet e rradhës në Elbasan dhe Tetovë, për krijimin e kornizave të paketeve të mundshme turistike të rajoneve përkatëse, u përgaditën disa paketa të mundshme turistike. Së paku shtatë paketa të mundshme mund t'u ofrohen anëtarëve për të krijuar paketat e...

Në Elbasan u mbajt takimi i parë përgatitor

Javën e kaluar (me 13 dhe 14 dhjetor), në qytetin e Elbasanit u mbajt takimi i parë përgaditor për përgaditjen e kornizës për produktet e përbashkëta turistike, të subjekteve anëtare të rrjetit STEP, me pjesëmarrës nga Shqiperia, që përfaqësojnë: bizneset, akademinë,...