Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan

Emri Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan Adresa Rruga 11 Nentori ,Elbasan Albania Tipi i entitetit Institucion Kategoria Institucion Personi për kontakt E-mail info@ccielb.org Kontakt Telefon +355696758976 Ueb faqja http://www.ccielb.org/ Përshkrimi i aktiviteteve...
Shoqata “Egnatia” Librazhd

Shoqata “Egnatia” Librazhd

  Emri Shoqata “Egnatia” Librazhd Аdresa Lagjia 2. Pallati 19. Librazhd- Albania Tipi entitetit Shoqatë Kategoria Shoqatë Personi i kontaktit Agim Blloshmi  /  Ediola Terziu Kontakt e-mail blloshmi_agim@yahoo.com  /   shoqata_egnatia@yahoo.com Kontakt...
Shoqata e gjahtarëve “Egnatia” Elbasan

Shoqata e gjahtarëve “Egnatia” Elbasan

Emri Shoqata e gjahtarëve “Egnatia” Elbasan Аdresa OJQ Kategoria OJQ Personi për kontakt Fatmir Cekrezi E-mail Kontakt Telefon +355684420472 Ueb faqja Përshkrimi i aktiviteteve bazë Facebook https://www.facebook.com/profile.php  ...
Shoqata kulturore “Shpati”

Shoqata kulturore “Shpati”

Emri Shoqata kulturore “Shpati” Adresa Bulevardi “Qemal Stafa”, hotel “Skampa”, zyra 103 Elbasan 3001 Tipi i entitetit OJQ Kategoria Shoqatë Kulutrore Personi për kontakt E-mail info@shoqatakulturoreshpati.com Kontakt Telefon +355...