Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan

,
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan
Emri Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë-Elbasan
Adresa Rruga 11 Nentori ,Elbasan Albania
Tipi i entitetit Institucion
Kategoria Institucion
Personi për kontakt
E-mail info@ccielb.org
Kontakt Telefon +355696758976
Ueb faqja http://www.ccielb.org/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
Facebook  CCI-Elbasan. Dhoma e Tregtise dhe Industrise