Shoqata kulturore “Shpati”

,
Emri Shoqata kulturore “Shpati”
Adresa Bulevardi “Qemal Stafa”, hotel “Skampa”, zyra 103 Elbasan 3001
Tipi i entitetit OJQ
Kategoria Shoqatë Kulutrore
Personi për kontakt
E-mail info@shoqatakulturoreshpati.com
Kontakt Telefon +355 67 49 02 869
Ueb faqja http://shoqatakulturoreshpati.com/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Shoqata ka si qëllim të saj:

1.Të studjojë historinë,gjuhën,folklorin,etnografinë,ritet,kulturën,doket e zakonet e zonës së Shpatit të Elbasanit.
2.Të evidentojë,ruaj dhe publikojë vlerat historike,kulturore,artistike dhe natyrore,të njohura dhe të panjohura të zonës së Shpatit të Elbasanit.
3.Të organizojë veprimtari shkencore,kulturore dhe artistike në rang lokal,kombëtar dhe ndërkombëtar për pasqyrimin e vlerave të zonës së Shpatit
4.Të nxisë dhe të përkrahë talentet e reja të të gjitha fushave të zonës së Shpatit.

Facebook https://www.facebook.com/shoqatakulturoreshpati/

 

Galeria

Skills

Posted on

19/11/2018