Културно друштво “Шпати”

,

 

Име Културно друштво “Шпати”
Адреса Bulevardi “Qemal Stafa”, hotel “Skampa”, zyra 103 Elbasan 3001
Вид на субјект HBO
Категорија Културно друштво
Лице за контакт
Контакт мејл info@shoqatakulturoreshpati.com
Контакт телефон +355 67 49 02 869
Веб страна http://shoqatakulturoreshpati.com/
Опис на основни активности Здружението има за цел:

1. Да ја проучува историјата, јазикот, фолклорот, етнографијата, обредите, културата, обичаите и навиките на подрачјето на Елбасанскиот меч.
2. Да ги снима, чува и објавува историските, културните, уметничките и природните вредности, познати и непознати во областа на Елбасанската падина.
3. Организирање на научни, културни и уметнички активности на локално, национално и меѓународно ниво со цел одрзувње на вредностите на областа Шпат.
4. Промовирање и поддршка на новите таленти од сите области на Шпат.

Facebook https://www.facebook.com/shoqatakulturoreshpati/

Галерија

 

Skills

Posted on

19/11/2018