Komuna Belsh

,
Emri Komuna Belsh
Adresa rruga haziz dervishi belsh
Tipi i entitetit Institucion
Kategoria Institucion
Personi për kontakt
E-mail bashkia@bashkiabelsh.al    /    bashkiabelsh@hotmail.com
Kontakt Telefon
Ueb faqja http://bashkiabelsh.al/qyteti-2/turizmi-natyra/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Turizmi është një ndër drejtimet më premtuese të zhvillimit ekonomik të qytetit të Belshit. Qyteti trashëgon nga e kaluara një varg të gjatë e të pasur vlerash historike, kulturore, etnografike, arkitektonike dhe natyrore, të tilla që përbëjnë një potencial të konsiderueshëm për turizmin. Me burimet turistike të qytetit është e mundur që të zhvillohet turizmi familiar dhe ai i organizuar. Në disa fshatra, mund të zhvillohet turizmi liqenor. Vitet e fundit ka patur interes në rritje në lidhje me turizmin liqenor në zonën e Dumresë.
Facebook Bashkia Belsh-Faqja Zyrtare

Galeria

Skills

Posted on

19/11/2018