Име Општина Белш
Адреса руга хазиз дервиш белш 
Вид на субјект Институција
Категорија Институција
Лице за контакт
Контакт мејл bashkia@bashkiabelsh.al    /    bashkiabelsh@hotmail.com
Контакт телефон
Веб страна http://bashkiabelsh.al/qyteti-2/turizmi-natyra/
Опис на основни активности Туризмот е еден од најмалку искористен сегмент за  економскиот развој на Белш. Градот наследува од минатото долг и богат спектар на историски, културни, етнографски, архитектонски и природни вредности, кои сочинуваат значителен потенцијал за туризам. Со туристичките ресурси на градот можно е да се развие сериозен туризам. Она што е особено интересно за Думер е зголемениот интерес за езерски туризам.
Facebook Bashkia Belsh-Faqja Zyrtare

Галерија

 

Skills

Posted on

19/11/2018