Hotel Kurativ “Kuqja”Llixha Elbasan

,
Emri Hotel Kurativ “Kuqja”Llixha Elbasan
Adresa
Tipi i entitetit Hotel Kurativ
Kategoria Hotel
Personi për kontakt
E-mail hotelasllankuqa@gmail.com 
Kontakt Telefon +355 68 214 6185
Ueb faqja http://hotelkuqja.weebly.com
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
Facebook https://www.facebook.com/HOTEL-KUQJA-886250491407313/

 

Galeria

Skills

Posted on

14/01/2019