Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан

,
Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан

 

Име Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан
Адреса LLIXHA HIDRAIT, Elbasan, Albania
Вид на субјект Хотел за лекување
Категорија Хотел
Лице за контакт
Контакт мејл hotelasllankuqa@gmail.com 
Контакт телефон +355 68 214 6185
Веб страна http://hotelkuqja.weebly.com
Опис на основни активности
Facebook https://www.facebook.com/HOTEL-KUQJA-886250491407313/

 

Галерија