Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан

,

 

Име Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан
Адреса LLIXHA HIDRAIT, Elbasan, Albania
Вид на субјект Хотел за лекување
Категорија Хотел
Лице за контакт
Контакт мејл hotelasllankuqa@gmail.com 
Контакт телефон +355 68 214 6185
Веб страна http://hotelkuqja.weebly.com
Опис на основни активности
Facebook https://www.facebook.com/HOTEL-KUQJA-886250491407313/

 

Галерија

 

Skills

Posted on

14/01/2019