IN VIVO

,
Emri IN VIVO
Adresa
Tipi i entitetit Shoqata e Qytetarëve për Zhvillimin Social dhe Ekonomik
Kategoria OJQ
Personi për kontakt Dejan Stojanoviq
E-mail dejan@invivo.mk
Kontakt Telefon +389 (0) 75 254 555
Ueb faqja
www.invivo.mk
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Me mbështetja e Qeverisë dhe Institucioneve Evropiane në përpjekje për përmirësimin e kushteve të jetesës, të të nxënit dhe të punës në Republikën e Maqedonisë nëpërmjet:
– Ngritja e programeve për edukimin joformal të përshtatur sipas nevojave të tregut të punës
-Sigurimi i (ri) socializimit të grupeve të margjinalizuara dhe socialisht të cenueshme të qytetarëve
-Afirmacija Maqedonia si një turist potencial dhe të biznesit destinacija.Dostoinstveni e kushteve socio-ekonomike dhe përfshirjen e duhur në fushën e jetesës social për të gjithë qytetarët e vendit tonë si një bazë për promovimi i duhur i vlerave evropiane dhe tradicionale të Republikës së Maqedonisë
Facebook

Skills

Posted on

19/11/2018