ИН ВИВО

,
Име ИН ВИВО
Адреса
Вид на субјект НВО
Категорија Здружение на граѓани за социјален и економски развој
Лице за контакт Дејан Стојановиќ
Контакт мејл dejan@invivo.mk
Контакт телефон +389 (0) 75 254 555
Веб страна www.invivo.mk
Опис на основни активности Поддршка на Владините и Европските институции во напорите за подобрување на условите за живеење, учење и работа во Република Северна Македонија, преку:
-Претставување на програми за соодветно неформално образование, прилагодени кон потребите на пазарот на труд
-Одржлива (ре)социјализација на маргинализираните и социјално ранливите групи граѓани
-Афирмација на Република Северна Македонија како потенцијална туристичка и бизнис дестинација. Достоинствени социо-економски услови и соодветна инклузија во сферите на општествени живеење за сите граѓани на нашата земја, како основа за соодветна промоција на Европските и традиционалните вредности на Република Северна Македонија.
Facebook

 

Skills

Posted on

19/11/2018