Universiteti Shtetëror i Tetovës

,
Emri Universiteti Shtetëror i Tetovës
Adresa Ул. Илинденска бб.
1200 Тетово
Tipi i entitetit Institucion për arsim dhe kulturë
Kategoria Universitet
Personi për kontakt
E-mail  international@unite.edu.mk
Kontakt Telefon +389 44 356 500    +389 44 334 222
Ueb faqja https://unite.edu.mk/mk/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
Facebook https://www.facebook.com/Universiteti-i-Tetovës-UT

 

Galeria

Skills

Posted on

19/11/2018