Behar Ferati Piktor

,
Emri Behar Ferati
Adresa Galeria e Arteve Pamore-Tetove, Bulevar Ilindenska, 1200 Tetovë, Macedonia
Tipi i entitetit Sipërmarës Potencial
Kategoria Sipërmarës Potencial
Personi për kontakt Behar Ferati
E-mail
Kontakt Telefon 0038970735500
Ueb faqja www.beharferati.com
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
Facebook https://www.facebook.com/beharferati

 

Galeria

Skills

Posted on

28/12/2018