Në dhjetor të këtij viti, janë parashikuar tre takime përgatitore për paketat turistike ndërkufitare, takimi i parë do të behet të enjten dhe të premten e kësaj jave (13 dhe 14 dhjetor) në Elbasan, një takim dy-ditor, për të përgatitur kornizën për paketat e përbashkëta turistike. Në këtë takim do të marrin pjesë rreth 10 persona, me pjesëmarrës nga Shqiperia, që përfaqësojnë: bizneset, akademinë, OJQ, qeverinë lokale dhe rajonale si dhe stafi i projektit nga të dyja anët e kufirit.

Qëllimi i takimit është krijimi i kornizës për krijimin e këtyre paketeve turistike.

Si bazë do të merren prezantimi i produkteve dhe shërbimeve që ofrojnë anëtarët e STEP-it, për këtë i ftojmë të gjithë anëtarët, që kanë produkte apo shërbime shtesë nga ato që i kanë prezantuar, që ditëve në vijim t’i paraqesin tek personeli i projektit.

Gjithashtu në takimet fillestare do të prezantohen edhe eventet (festat) periodike të dy rajoneve që të mund të përgatiten edhe oferta në bazë të tyre.

Partnerët e Rrjetit STEP së bashku me anëtarët e rrjetit, përmes këtyre tre takimeve të përbashkëta (të planifikuara një në Elbasan 13-14 dhjetor, një në Tetovë 20-21 dhjetor, si dhe një në Mavrovë në fillim të Janarit) dhe dy workshope (një në Belsh dhe një në Kodrën e Diellit) do të zhvillojnë lloje të ndryshme të paketave dhe tureve turistike ndërkufitare të cilat “paketojnë” një sërë shërbimesh së bashku për të bërë një përvojë të vetme unike.

Vlen të përmendet se në dy workshopet në Balesh dhe Kodrën e Diellit, që do të jenë në fillim të vitit të ardhshëm, do të marrin pjesë nga 25 subjekte turistike nga rajoni i Pollogut dhe Elbasanit (50 në total), për të punuar praktikisht në krijimin e këtyre paketave turistike, që më vonë do të prezantohen edhe në platformën dixhitale iTop.

Përparësi në pjesëmarrje do të kenë anëtarët më aktiv te Rrjetit STEP. Paketat do të kombinojnë gjëra të tilla si transport, akomodim dhe ushqim dhe gjithmonë do të përfshijnë vende dhe atraksione nga të dy anët e kufirit midis Maqedonisë dhe Shqipërisë.

Paketat turistike do të jenë rajonale ndërkufitare dhe do të ndjekin një itinerar të paracaktuar dhe do të vizitojnë zona me interes në vende të caktuara, qofshin ato historike, fetare apo kulturore.

STEP do të nxisë krijimin e paketave turistike fillestare të llojeve mëposhtme, të cilat do të pasurohen dhe miratohen nga të gjithë anëtarët e rrjetit STEP:

* Interes të veçantë, ato do të dizajnohen rreth një zone të veçantë interesi e cila mund të përfshijë artet, ushqimin dhe verën, sportin, kulturën ose bujqësinë. Turne me interes të veçantë mund të përfshijnë një udhëzues të ekspertëve që lidhet me temën e një turneu (p.sh. një ekspert i artit që shoqëron një turne arti).

* Aventurë, keto lloje turesh do të projektohen për të lejuar vizitorët të marrin pjesë në zonën e tyre të interesit për gjatësinë e turneut dhe e bazuar në përvojën. Ata zakonisht janë fizike dhe kërkojnë një nivel të caktuar të përgatitjes fizike, megjithatë, ndonjëherë mund të modifikohet për të përmbushur nevojat e vizitorëve në varësi të profilit të udhëtarëve. Disa shembuj të këtij lloji të turneut përfshijnë ngjitjen në shkëmbinjë, ose alpinizëm, ecje, ski apo çiklizëm.

* Turne të shoqëruara plotësisht, ato shpesh janë një zgjedhje e mirë për udhëtarët e vetmuar ose grupet e vogla. Ky lloj turneu ofron një ndjenjë sigurie ose kapërcen pengesat gjuhësore dhe kulturore. Gjithashtu, këto lloje të turesh shpesh përfshijnë një aspekt arsimor, pasi përcjellja siguron njohuri, historike dhe kulturore dhe u ofron turistëve një përvojë dhe kuptim të vlefshëm për vendet e vizituara.

Për të qenë të suksesshme krijimi i paketave turistike nevojitet edhe pjesëmarrja aktive e subjekteve turistike, që janë anëtarë të STEP-it, andaj ju ftojmë për bashkëpunim sa më intensiv në këtë periudhë.