Komuna Mavrovë dhe Rostushe

,
Emri Komuna Mavrovë dhe Rostushe
Adresa 1254 с.Ростуше, Ростуше, Македониа 
Tipi i entitetit Njësi loakle
Kategoria Njësi Lokale
Personi për kontakt Elvira Jakupi
E-mail elvirajakupi@hotmail.com
Kontakt Telefon  +389 (0) 42 478 814 /  +389 (0) 42 478 81
Ueb faqja www.mavrovoirostuse.gov.mk
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
Facebook https://www.facebook.com/MAVROVO111/

 

Galeria

Skills

Posted on

25/01/2019