Komuna e Zhelinës

,
Emri Komuna e Zhelinës
Adresa f.Zhelinë 1218 Tetovë, Macedonia
Tipi i entitetit Njësi Lokale
Kategoria Njësi Lokale
Personi për kontakt
E-mail komunazh@t-home.mk
Kontakt Telefon +38944378030
Ueb faqja http://zhelina.gov.mk/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Želino is a municipality in northwestern Republic of Macedonia. Želino is also the name of the village where the municipal seat is found. This municipality is part of the Polog Statistical Region.
Facebook https://www.facebook.com/pages/Želino-Municipality

 

Galeria

Skills

Posted on

25/01/2019