Klaster Sharri

,
Emri Klaster Sharri
Аdresa
Kategoria OJQ
Personi për kontakt OJQ
E-mail
Kontakt Telefon +38970632818
Ueb faqja
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
About
Kllasteri per Zhvillimin e Turizmit Sharri eshte aktive ne rajonin e Pollgut, qe perfshin rajonin e Tetoves dhe Gostivarit dhe Malin Sharr.
Company Overview
Zhvillimi i Turizmit ne Regjionin e Pollogut
Facebook https://www.facebook.com/kllastersharri/

 

Galeria

 

Skills

Posted on

19/11/2018