Кластер Шари

,

 

Име Кластер Шари
Адреса
Вид на субјект HBO
Категорија HBO
Лице за контакт Садат Халили
Контакт мејл kllaster.sharri@yahoo.com
Контакт телефон +38970632818
Веб страна
Опис на основни активности Кластерот за развој на туризмот Шари е активен во регионот на Полог, кој го опфаќа тетовскиот регион и Гостиварската и Шарската планина.
Facebook https://www.facebook.com/kllastersharri/

 

Галерија

 

Skills

Posted on

19/11/2018