Мислим Хасипи
Име Мислам Хасипи
Адреса
Вид на субјект Потенцијални претприемачи
Категорија Потенцијални претприемачи
Лице за контакт Мислим Хасипи
Контакт мејл
Контакт телефон
Веб страна
Опис на основни активности
Facebook https://www.facebook.com/mislim.hasipi/timeline?lst=100028462116977%3A1513099578%3A1554448579

 

Галерија