Eko natyra

,
Emri Eko natyra
Аdresa
Kategoria OJQ
Personi për kontakt Nexhbedin Halidi
E-mail ekonatyra1@yahoo.com
Kontakt Telefon +38971363764
Ueb faqja http://www.ekonatyra.org/sq/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë
“Meet and Code” EU Code Week 6-21 tetor 2018).
08.10.2018
Statistika ne futboll
Kick and Code (Shuto dhe programo) (tema e vitit)
Në kuadër të projektit ndërkombtar Meet and Code NGO Eko-Natyra Tetovë do të organizojë punetori me nxënësit e Sh.F.Naim Frasheri
Workshop do të mbahen në kabinetet e informatikës dhe në natyrë me grupe të nxënësve (15-20)nxënës dhe fokusi do te jete tek nxenesit e talentuar qe mund te kuptojne informata bazike te programimit ndermjet klases se shtate dhe te nente. Puntoritë do ti udhëheqin mentorët –Programerët(inzhinierët) e Bridge Technology, Nusret Haliti dhe Fitim Durmishi. Ideja eshte qe gjate oreve te trajnimit teorik se bashku të angazhohen nxënësit (ne bashkepunim me mentorët) të bëjnë program për matjen e kohës, gjuajtjet e lira, gjuajtjet nga këndi, gjuajtjet anësore në një lojë futbolli. Pas kesaj te kete edhe interakcion praktik , ku do te implementohet praktikisht, ajo qe eshte programuar dhe koduar.
Per nxenesit më të dalluar do të kete dhurata modeste-kurse aktivitetet e tyre (produktet)) do të postohen në faqen zyrtare te Ekonatyres, si dhe nese ka mundesi edhe ne faqen Meet and Code.10.10.2018
Programo dhe ushtro!
Innovation (Novacioni)
Përshkrimi
Në kuadër të projektit ndërkombtar Meet and Code NGO Eko-Natyra Tetovë do të organizojë punetori me nxënësit e Sh.F.Rexhep Voka Shipkovicë.
Workshopet do të mbahen në kabinetet e informatikës dhe në natyrë me grupe të nxënësve (max 25) nxënës dhe fokusi do te jete tek nxenesit e talentuar qe mund te kuptojne informata bazike te programimit ndermjet klases se shtate dhe te nente. Puntoritë do ti udhëheqin mentorët –Programerët(inzhinierët) e Bridge Technology, Nusret Haliti dhe Fitim Durmishi. Ideja eshte qe gjate oreve te trajnimit teorik se bashku të angazhohen nxënësit (ne bashkepunim me mentorët) të bëjnë program për hulumtimet dhe përpunimi I të dhënave me anë të sistemit GIS (matja e rrugëve,gjatesitë e lumenjve,lartësitë mbidetare etj.. Pas kesaj te kete edhe interakcion praktik , ku do te implementohet praktikisht, ajo qe eshte programuar dhe koduar.
Per nxenesit më të dalluar do të kete dhurata modeste-kurse aktivitetet e tyre (produktet)) do të postohen në faqen zyrtare te Ekonatyres, si dhe nese ka mundesi edhe ne faqen Meet and Code.12.10.2018 –
Gjeoinformatika ne sherbim te njeriut
Innovation (Novacioni)
Në kuadër të projektit ndërkombtar Meet and Code NGO Eko-Natyra Tetovë do të organizojë punetori me nxënësit e Sh.F Besa Veshallë.
Workshopet do të mbahen në kabinetet e informatikës dhe në natyrë me grupe të nxënësve (15-20) nxënës dhe fokusi do te jete tek nxenesit e talentuar qe mund te kuptojne informata bazike te programimit ndermjet klases se shtate dhe te nente. Puntoritë do ti udhëheqin mentorët –Programerët(inzhinierët) e Bridge Technology, Nusret Haliti dhe Fitim Durmishi. Ideja eshte qe gjate oreve te trajnimit teorik se bashku të angazhohen nxënësit (ne bashkepunim me mentorët) të bëjnë program për Gjeoinformatiken në shërbim të njeriut (zgjidhjet praktike me përdorim të TIK) Pas kesaj te kete edhe interakcion praktik , ku do te implementohet praktikisht, ajo qe eshte programuar dhe koduar.
Per nxenesit më të dalluar do të kete dhurata modeste-kurse aktivitetet e tyre (produktet)) do të postohen në faqen zyrtare te Ekonatyres, si dhe nese ka mundesi edhe ne faqen Meet and Code

17.10.2018
Iniciativa Europiane “Meet and Code” në kuadër të javës Europiane të programimit të (EU Code Week 6-21 tetor 2018).
Në kuadër të kësaj jave me 17-10-2018 në Sh.F.”Rilindja” të Fsh.Sellcë Të Tetovës u organizua Ngjarja-Workshop :”Loja efektive ne futboll”! në kategorinë:Kick and Code (Shuto dhe programo) (tema e vitit).Ishin të pranishëm 25 nxënës të moshës prej 12-15 vjeç.
deja eshte qe gjate oreve te trajnimit teorik se bashku të angazhohen nxënësit (ne bashkepunim me mentorët) të bëjnë program për matjen e kohës efektive në lojën e futbollit-në përqindje dhe në paraqitje grafike (diagrame-shtyllore,sektore dhe frekuencat). Pas kesaj te kete edhe interakcion praktik , ku do te implementohet praktikisht, ajo qe eshte programuar dhe koduar.
Per nxenesit më të dalluar do të kete dhurata modeste-kurse aktivitetet e tyre (produktet)) do të postohen në faqen zyrtare te Ekonatyres, si dhe nese ka mundesi edhe ne faqen Meet and Code.

Facebook https://www.facebook.com/EkoNatyra/

 

Galeria

Skills

Posted on

16/11/2018