Më 20 dhe 21 qershor u mbajt trajnimi i dytë për anëtarët e rrjetit STEP në Belsh të Republikës së Shqipërisë. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit nën mentorimin e ekspertëve vendorë kanë fituar njohuri në fushën e marketingut të mediave sociale, si dhe duke përdorur mjete të përshtatshme të mediave sociale me qëllim promovimin e marketingut të bizneseve të tyre. Pjesëmarrësit gjithashtu patën mundësinë të njihen me bazat e copywriting dhe zbatimin e saj dhe rëndësinë në krijimin e përmbajtjeve të dedikuara për promovimin e mediave sociale.