Në kuadër të  “Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP“, financuar nga programi IPA CBC-MK-AL 2014-2020, Takimi me Suzana Kasovska nga IEGE, Lidija Fajiga nga SEG Holding dhe znj. Jasminka Popovska nga LDA u mbajt më 25.02.2019 në Shkup.
Në takim, pjesëmarrësit diskutuan evenimentin  e ardhshëm publik që do të mbahet më 10 maj 2019 në Strugë.
http://ipacbc-mk-al.net/
Programi IPA II CBC – Republika e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë
Delegacioni i Bashkimit Evropian, Shkup.