Ministria e Ekonomisë, në përputhje me programin e zhvillimit të turizmit për vitin 2019 të Republikës së Maqedonisë Veriore, shpall thirrje publike për subvencione për qëllime turistike të amvisërive fshatare. Për të gjitha palët e interesuara, informacione të hollësishme rreth thirrjes mund të gjeni në linkun vijues.