Zbatuar nga Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pollogut dhe Këshillin e Qarkut Elbasan

Data: 22 Maj

Vendndodhja: Zyrat e Keshillit te Qarkut Elbasan

Informacion:

Ngjarja ndodhi në ambientet e Keshillit te Qarkut Elbasan. Njëzet e nje (21) te rinje  moren pjese ne kete ngjarje. Anëtarët e stafit të STEP dhe të tjerët që marrin pjesë në këtë ngjarje, patën mundësinë të paraqisnin përfitimet, përgjegjësitë, si dhe opsionet që kanë anëtarët e rinj të mundshëm kur të bashkohen në rrjetin e anëtarëve STEP. Duke prezantuar mundësitë e rrjeteve, përpjekjet e mëparshme të punës, si dhe planin e ardhshëm për projektin STEP dhe si duke u bërë anëtarë, sipërmarrësit individualë, bizneset dhe organizatat mund të ndihmojnë në ndërtimin e një oferte të gjallë turistike në rajonin e Pollogut, si dhe të ndihmojnë ndër bashkëpunimi kufitar me rajonin e Pollogut në republikën e Maqedonise se Veriut.

Gjithashtu në këtë ngjarje ishte e pranishme dhe petagoge nga Universitetin “Aleksander Xhuvani” Elbasan, i cili shpjegoi në detaje mundësitë dhe përfitimet e angazhimit te te rinjve ne industrine e turizmit. Ne takim ishte i pranishem edhe z. Hasan Drazhi perfaqesues i Keshillit te Qarkut Elbasan i cili i ftoi te pranishmit te angazhohen e te marrin pjese aktivisht ne aktivitetet e organizuara nga STEP.

Rezultati:

Rrjeti STEP ishte në gjendje të rekrutonte anëtarë të rinj. Gjithashtu, ngjarja u përdor si një platformë që anëtarët e rrjetit STEP më me përvojë të ndajnë përvojën e tyre në përdorimin e platformave dixhitale për rritjen e dukshmërisë së tyre në internet dhe rritjen e biznesit të tyre në internet, se si ato platforma dixhitale i kanë ndihmuar ata të përmirësojnë kapacitetin turistik të rajonit të tyre. Gjithashtu pasi prezantuan aftësitë e rrjetit STEP, disa anëtarë shprehën interes për të marrë ndihmë të drejtpërdrejtë nga stafi i STEP në ndërtimin e platformave të tyre online përmes mediave sociale dhe platformave të tjera dixhitale.