Zbatuar nga Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pollogut dhe Këshillin e Qarkut Elbasan

Data: 27 Maj

Vendndodhja: Zyrat e bashkise Belsh

Informacion:

Ngjarja ndodhi në ambientet e zyrave te Bashkise Belsh. Njezet persona  moren pjese ne kete ngjarje. Anëtarët e stafit të STEP dhe të tjerët që marrin pjesë në këtë ngjarje, patën mundësinë të paraqisnin përfitimet, përgjegjësitë, si dhe opsionet që kanë anëtarët e rinj të mundshëm kur të bashkohen në rrjetin e anëtarëve STEP. Duke prezantuar mundësitë e rrjeteve, përpjekjet e mëparshme të punës, si dhe planin e ardhshëm për projektin STEP dhe si duke u bërë anëtarë, sipërmarrësit individualë, bizneset dhe organizatat mund të ndihmojnë në ndërtimin e një oferte të gjallë turistike në rajonin e Pollogut, si dhe të ndihmojnë ndër bashkëpunimi kufitar me rajonin e Pollogut në republikën e Maqedonise se Veriut.

Gjithashtu në këtë ngjarje ishte i pranishëm z. Shefqet Hysa perfaqesues i Bashkise Belsh pergjegjes per Turizmin dhe z.Albert Hysa sipermarres, anetare te STEP, te cilet u folen te pranishmeve per projektin nderkufitar i cili po zbatohet, per krijimin e rrjetit STEP ne qarkun e Elbasanit si dhe përfitimet e angazhimit te te rinjve ne industrine e turizmit. Ne takim te pranishmeve u foli z. Albert dhe Shefqet i cili i ftoi te pranishmit te angazhohen e te marrin pjese aktivisht ne aktivitetet e organizuara nga STEP.

Rezultati:

Rrjeti STEP ishte në gjendje të rekrutonte anëtarë të rinj. Gjithashtu, ngjarja u përdor si një platformë që anëtarët e rrjetit STEP më me përvojë të ndajnë përvojën e tyre në përdorimin e platformave dixhitale për rritjen e dukshmërisë së tyre në internet dhe rritjen e biznesit të tyre në internet, se si ato platforma dixhitale i kanë ndihmuar ata të përmirësojnë kapacitetin turistik të rajonit të tyre.

Gjithashtu pasi prezantuan aftësitë e rrjetit STEP, disa anëtarë shprehën interes për të marrë ndihmë të drejtpërdrejtë nga stafi i STEP në ndërtimin e platformave të tyre online përmes mediave sociale dhe platformave të tjera dixhitale.