Hotel “Scardus”

,
Emri Hotel “Scardus”
Adresa
Tipi i entitetit Hotel
Kategoria Hotel
Personi për kontakt Hashim Hasani
E-mail
Kontakt Telefon +38976259806
Ueb faqja http://www.hotelscardus.com
Përshkrimi i aktiviteteve bazë https://www.hotelscardus.com/about-us.html
Facebook https://www.facebook.com/hotelscardus2013/

 

Galeria

Skills

Posted on

14/01/2019