Më 16 dhjetor filloi xhirimi i 10 videove të shkurtra të destinuara për promovim turistik në rajonin e Pollogut dhe të Elbasanit. Kllapa e parë do të tingëlloj në rajonin e Elbasanit në Republika e Shqipërisë. Xhirimet do të zhvillohen në vende ku gjeografikisht janë të ngjashëm në të dy rajonet e synuara si Pollogu në Maqedoninë e Veriut dhe Elbasani në Shqipëri. Videot janë pjesë e projektit STEP dhe Troika Studio Shkup është produksioni që do të prodhojë videot.